Giáo Dục

Xử phạt 78 trường đại học tuyển sinh vượt chỉ tiêu

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa cho biết cơ quan này đã xử phạt hành chính 78 trường đại học (ĐH) tuyển vượt chỉ tiêu trong mùa tuyển sinh 2021. khó khăn cho hệ thống lọc “ảo”, xáo trộn hệ thống tuyển sinh, ảnh hưởng đến quyền lợi của người học.

Thí điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Quang Vinh.
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Quang Vinh.

Ông Nguyễn Đức Cường – Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT cho biết, việc xử lý vi phạm các trường tuyển vượt chỉ tiêu được thực hiện hàng năm. Năm 2021, có ngành một trường vượt gần 1.400%. Điều đáng nói, đây không phải là năm đầu tiên nhiều trường tuyển vượt chỉ tiêu dù không được phép.

Bên cạnh việc tuyển sinh vượt chỉ tiêu tối đa theo năng lực, nhiều trường bị xử lý do tuyển sinh không đúng đề án đã được xác định và công khai dù chưa vượt chỉ tiêu tối đa. Theo đó, mức xử phạt cao nhất được áp dụng là 150 triệu đồng đối với tổ chức và 75 triệu đồng đối với cá nhân. Mức phạt này nhẹ nên có tính răn đe thấp. Tuy nhiên, ông Cường nhấn mạnh bên cạnh hình thức xử phạt chính còn có hình thức xử phạt bổ sung.

Năm 2021, các vi phạm trong tuyển sinh năm 2021 của các cơ sở đào tạo sẽ bị xem xét thực hiện theo quy định tại Nghị định 04/2021/NĐ-CP (năm đầu thực hiện), xử lý vi phạm theo lĩnh vực. còn mức vi phạm về thừa lao động thấp hơn (Nghị định 138/2013/NĐ-CP là 5% trở lên, Nghị định 04/2021/NĐ-CP là 3%) nên có cơ sở đào tạo. Dù không tuyển đủ theo tổng chỉ tiêu nhưng vi phạm ở từng ngành thì vẫn bị xử phạt. Điều này dẫn đến số cơ sở đào tạo bị xử lý tăng so với các năm trước, nhất là ngành có số trường xác định thấp (dưới 50 chỉ tiêu) dẫn đến tuyển sinh vượt chỉ tiêu với tỷ lệ lớn nhưng số tuyệt đối không nhiều.

Theo quy định hiện hành, trường đại học vi phạm không được độc lập xác định chỉ tiêu tuyển sinh mở ngành đào tạo, liên kết đào tạo… trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cơ quan nhà nước có kết luận vi phạm. quốc gia có thẩm quyền.

Ông Nguyễn Đức Cường cho biết, về phía Bộ GD-ĐT, khi các cơ sở đào tạo xác định và đăng ký chỉ tiêu vào hệ thống sẽ phải khai báo điều kiện, nếu khai báo không đúng thì cơ sở dữ liệu hệ thống sẽ không chấp nhận các tiêu chí. lấy. Đối với các cơ sở đào tạo có dấu hiệu tuyển sinh không đúng quy định, Vụ Giáo dục Đại học lập danh sách kèm theo dấu hiệu gửi Thanh tra xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Theo đó, các trường cần tăng cường công tác kiểm tra nội bộ để giúp Hội đồng trường, Ban giám hiệu sớm phát hiện những hạn chế, tồn tại hoặc vi phạm của nhà trường để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT cho biết thêm, theo kế hoạch, công tác tuyển sinh năm 2022 sẽ kết thúc vào ngày 31/12. Lúc này, các trường mới gửi báo cáo về Bộ để rà soát, xác định những trường vượt chỉ tiêu, vi phạm. quy định xử phạt. Để chuẩn bị cho mùa tuyển sinh năm 2023, Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT đề nghị các cơ sở đào tạo cần nghiên cứu kỹ các quy định của Bộ, quy chế của ngành về tuyển sinh để tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị mình cho đúng. quy định, bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về
Xử phạt 78 trường đại học tuyển sinh vượt chỉ tiêu

Video về
Xử phạt 78 trường đại học tuyển sinh vượt chỉ tiêu

Wiki về
Xử phạt 78 trường đại học tuyển sinh vượt chỉ tiêu

Xử phạt 78 trường đại học tuyển sinh vượt chỉ tiêu


Xử phạt 78 trường đại học tuyển sinh vượt chỉ tiêu
-

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa cho biết cơ quan này đã xử phạt hành chính 78 trường đại học (ĐH) tuyển vượt chỉ tiêu trong mùa tuyển sinh 2021. khó khăn cho hệ thống lọc “ảo”, xáo trộn hệ thống tuyển sinh, ảnh hưởng đến quyền lợi của người học.

Thí điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Quang Vinh.
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Quang Vinh.

Ông Nguyễn Đức Cường - Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT cho biết, việc xử lý vi phạm các trường tuyển vượt chỉ tiêu được thực hiện hàng năm. Năm 2021, có ngành một trường vượt gần 1.400%. Điều đáng nói, đây không phải là năm đầu tiên nhiều trường tuyển vượt chỉ tiêu dù không được phép.

Bên cạnh việc tuyển sinh vượt chỉ tiêu tối đa theo năng lực, nhiều trường bị xử lý do tuyển sinh không đúng đề án đã được xác định và công khai dù chưa vượt chỉ tiêu tối đa. Theo đó, mức xử phạt cao nhất được áp dụng là 150 triệu đồng đối với tổ chức và 75 triệu đồng đối với cá nhân. Mức phạt này nhẹ nên có tính răn đe thấp. Tuy nhiên, ông Cường nhấn mạnh bên cạnh hình thức xử phạt chính còn có hình thức xử phạt bổ sung.

Năm 2021, các vi phạm trong tuyển sinh năm 2021 của các cơ sở đào tạo sẽ bị xem xét thực hiện theo quy định tại Nghị định 04/2021/NĐ-CP (năm đầu thực hiện), xử lý vi phạm theo lĩnh vực. còn mức vi phạm về thừa lao động thấp hơn (Nghị định 138/2013/NĐ-CP là 5% trở lên, Nghị định 04/2021/NĐ-CP là 3%) nên có cơ sở đào tạo. Dù không tuyển đủ theo tổng chỉ tiêu nhưng vi phạm ở từng ngành thì vẫn bị xử phạt. Điều này dẫn đến số cơ sở đào tạo bị xử lý tăng so với các năm trước, nhất là ngành có số trường xác định thấp (dưới 50 chỉ tiêu) dẫn đến tuyển sinh vượt chỉ tiêu với tỷ lệ lớn nhưng số tuyệt đối không nhiều.

Theo quy định hiện hành, trường đại học vi phạm không được độc lập xác định chỉ tiêu tuyển sinh mở ngành đào tạo, liên kết đào tạo… trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cơ quan nhà nước có kết luận vi phạm. quốc gia có thẩm quyền.

Ông Nguyễn Đức Cường cho biết, về phía Bộ GD-ĐT, khi các cơ sở đào tạo xác định và đăng ký chỉ tiêu vào hệ thống sẽ phải khai báo điều kiện, nếu khai báo không đúng thì cơ sở dữ liệu hệ thống sẽ không chấp nhận các tiêu chí. lấy. Đối với các cơ sở đào tạo có dấu hiệu tuyển sinh không đúng quy định, Vụ Giáo dục Đại học lập danh sách kèm theo dấu hiệu gửi Thanh tra xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Theo đó, các trường cần tăng cường công tác kiểm tra nội bộ để giúp Hội đồng trường, Ban giám hiệu sớm phát hiện những hạn chế, tồn tại hoặc vi phạm của nhà trường để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT cho biết thêm, theo kế hoạch, công tác tuyển sinh năm 2022 sẽ kết thúc vào ngày 31/12. Lúc này, các trường mới gửi báo cáo về Bộ để rà soát, xác định những trường vượt chỉ tiêu, vi phạm. quy định xử phạt. Để chuẩn bị cho mùa tuyển sinh năm 2023, Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT đề nghị các cơ sở đào tạo cần nghiên cứu kỹ các quy định của Bộ, quy chế của ngành về tuyển sinh để tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị mình cho đúng. quy định, bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

[rule_{ruleNumber}]

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa cho biết cơ quan này đã xử phạt hành chính 78 trường đại học (ĐH) tuyển vượt chỉ tiêu trong mùa tuyển sinh 2021. khó khăn cho hệ thống lọc “ảo”, xáo trộn hệ thống tuyển sinh, ảnh hưởng đến quyền lợi của người học.

Thí điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Quang Vinh.
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Quang Vinh.

Ông Nguyễn Đức Cường – Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT cho biết, việc xử lý vi phạm các trường tuyển vượt chỉ tiêu được thực hiện hàng năm. Năm 2021, có ngành một trường vượt gần 1.400%. Điều đáng nói, đây không phải là năm đầu tiên nhiều trường tuyển vượt chỉ tiêu dù không được phép.

Bên cạnh việc tuyển sinh vượt chỉ tiêu tối đa theo năng lực, nhiều trường bị xử lý do tuyển sinh không đúng đề án đã được xác định và công khai dù chưa vượt chỉ tiêu tối đa. Theo đó, mức xử phạt cao nhất được áp dụng là 150 triệu đồng đối với tổ chức và 75 triệu đồng đối với cá nhân. Mức phạt này nhẹ nên có tính răn đe thấp. Tuy nhiên, ông Cường nhấn mạnh bên cạnh hình thức xử phạt chính còn có hình thức xử phạt bổ sung.

Năm 2021, các vi phạm trong tuyển sinh năm 2021 của các cơ sở đào tạo sẽ bị xem xét thực hiện theo quy định tại Nghị định 04/2021/NĐ-CP (năm đầu thực hiện), xử lý vi phạm theo lĩnh vực. còn mức vi phạm về thừa lao động thấp hơn (Nghị định 138/2013/NĐ-CP là 5% trở lên, Nghị định 04/2021/NĐ-CP là 3%) nên có cơ sở đào tạo. Dù không tuyển đủ theo tổng chỉ tiêu nhưng vi phạm ở từng ngành thì vẫn bị xử phạt. Điều này dẫn đến số cơ sở đào tạo bị xử lý tăng so với các năm trước, nhất là ngành có số trường xác định thấp (dưới 50 chỉ tiêu) dẫn đến tuyển sinh vượt chỉ tiêu với tỷ lệ lớn nhưng số tuyệt đối không nhiều.

Theo quy định hiện hành, trường đại học vi phạm không được độc lập xác định chỉ tiêu tuyển sinh mở ngành đào tạo, liên kết đào tạo… trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cơ quan nhà nước có kết luận vi phạm. quốc gia có thẩm quyền.

Ông Nguyễn Đức Cường cho biết, về phía Bộ GD-ĐT, khi các cơ sở đào tạo xác định và đăng ký chỉ tiêu vào hệ thống sẽ phải khai báo điều kiện, nếu khai báo không đúng thì cơ sở dữ liệu hệ thống sẽ không chấp nhận các tiêu chí. lấy. Đối với các cơ sở đào tạo có dấu hiệu tuyển sinh không đúng quy định, Vụ Giáo dục Đại học lập danh sách kèm theo dấu hiệu gửi Thanh tra xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Theo đó, các trường cần tăng cường công tác kiểm tra nội bộ để giúp Hội đồng trường, Ban giám hiệu sớm phát hiện những hạn chế, tồn tại hoặc vi phạm của nhà trường để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT cho biết thêm, theo kế hoạch, công tác tuyển sinh năm 2022 sẽ kết thúc vào ngày 31/12. Lúc này, các trường mới gửi báo cáo về Bộ để rà soát, xác định những trường vượt chỉ tiêu, vi phạm. quy định xử phạt. Để chuẩn bị cho mùa tuyển sinh năm 2023, Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT đề nghị các cơ sở đào tạo cần nghiên cứu kỹ các quy định của Bộ, quy chế của ngành về tuyển sinh để tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị mình cho đúng. quy định, bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Bạn thấy bài viết
Xử phạt 78 trường đại học tuyển sinh vượt chỉ tiêu
có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về
Xử phạt 78 trường đại học tuyển sinh vượt chỉ tiêu
bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn
Chuyên mục: Giáo dục

#Xử #phạt #trường #đại #học #tuyển #sinh #vượt #chỉ #tiêu

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button