Giáo Dục

Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Bắc Trung Bộ là?

Câu hỏi: Ý nghĩa chính của việc hình thành vùng cây công nghiệp lâu năm ở Bắc Trung Bộ?

A. sử dụng hợp lí tài nguyên đất, góp phần bảo vệ môi trường.

B. tạo công ăn việc làm, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp.

C. khai thác tốt hơn thế mạnh, tạo ra nhiều nông sản, hàng hoá

D. chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, tăng hiệu quả đầu tư.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: C. khai thác tốt hơn thế mạnh, tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp

Ý nghĩa chính của việc hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Bắc Trung Bộ là nhằm khai thác tốt hơn các thế mạnh (địa hình phân tầng, đất gò đồi trước núi phù hợp, bảo vệ đất đai), tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp hàng hoá (ví dụ: cà phê. ).

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu về sự phát triển nông nghiệp ở nước ta nhé!

1. Ngành trồng trọt

Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Bắc Trung Bộ là?

chiếm 73,5% giá trị sản lượng nông nghiệp (2005)

– Xu hướng giảm tỷ trọng giá trị sản xuất ngành trồng trọt, tăng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi.

– Trong ngành làm vườn: giảm tỷ trọng giá trị sản xuất cây lương thực và cây họ đậu; tăng tỷ trọng giá trị sản xuất của các cây công nghiệp.

→ Xu hướng tích cực với nền nông nghiệp hàng hóa.

một. Sản xuất lương thực

– Việc thúc đẩy sản xuất lương thực có tầm quan trọng đặc biệt:

+ Đảm bảo lương thực cho người dân

+ Cung cấp thức ăn chăn nuôi

+ Là nguồn hàng xuất khẩu

+ Đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp

Nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để sản xuất lương thực, thực phẩm:

+ Điều kiện tự nhiên

+ Điều kiện kinh tế – xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những khó khăn: thiên tai, sâu bệnh …

– Các xu hướng chính trong sản xuất lương thực

b. Sản xuất cây lương thực

– Vai diễn

+ Cung cấp thức ăn cho người và động vật

+ Nguồn hàng xuất khẩu…

– Có điều kiện phát triển

+ Tính chất: thổ nhưỡng, khí hậu …

+ Kinh tế – xã hội: dân số, thị trường, chính sách …

– Tình hình phát triển và phân phối

+ Rau được trồng khắp các địa phương, tập trung ở ngoại thành Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng …

+ Diện tích trồng rau cả nước trên 500.000 ha, nhiều nhất ở Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.

+ Diện tích đậu trên 200.000 ha, lớn nhất Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

c. Sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả

– Ý nghĩa của việc trồng cây công nghiệp

+ Sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước, khí hậu.

+ Sử dụng tốt hơn nguồn lao động nông nghiệp, đa dạng hoá nền nông nghiệp.

+ Tạo nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

+ Là mặt hàng xuất khẩu quan trọng.

– Có điều kiện phát triển:

+ Thuận lợi (về tự nhiên, xã hội)

+ Khó khăn (thị trường)

– Nước ta chủ yếu trồng cây công nghiệp có nguồn gốc nhiệt đới, ngoài ra còn có một số cây có nguồn gốc cận nhiệt đới.

– Cây lâu năm:

+ Có xu hướng tăng về năng suất, diện tích và sản lượng

+ Đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu sản xuất cây công nghiệp

+ Nước ta đã hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm với quy mô lớn.

+ Cây công nghiệp lâu năm chính: cà phê, cao su, hồ tiêu, dừa, chè …

– Cây công nghiệp hàng năm: mía, lạc, đậu tương, bông, đay, cói, tằm, thuốc lá …

– Cây ăn quả: chuối, cam, xoài, vải….

2. Ngành chăn nuôi.

– Vai diễn

+ Cung cấp thực phẩm cho con người

+ Nguyên liệu cho công nghiệp chế biến

+ Nguồn hàng xuất khẩu,…

+ Tỉ trọng ngành chăn nuôi còn nhỏ (so với trồng trọt) nhưng có xu hướng tăng.

Xu hướng phát triển của ngành chăn nuôi hiện nay:

+ Ngành chăn nuôi tiến mạnh lên sản xuất hàng hoá.

+ Chăn nuôi theo hình thức công nghiệp.

+ Sản phẩm không qua giết mổ (trứng, sữa) chiếm tỷ trọng ngày càng cao.

– Điều kiện phát triển ngành chăn nuôi ở nước ta:

+ Thuận lợi (cơ sở thức ăn tốt hơn, giống cải tiến, dịch vụ thú y, thị trường, con giống ..)

– Tình hình chung

+ Tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng dần đều.

+ Ngành chăn nuôi chuyển mạnh theo hướng sản xuất hàng hoá, chăn nuôi trang trại theo hình thức công nghiệp.

+ Sản phẩm chưa qua giết mổ chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi.

một. Chăn nuôi lợn và gia cầm

Ý nghĩa chính của việc hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Bắc Trung Bộ? (ảnh 2)

– Là nguồn cung cấp thịt chính, cung cấp trên 3/4 sản lượng thịt các loại.

– Tình hình phát triển: 27 triệu con lợn, 220 triệu con gia cầm (2005).

– Phân bố: nhiều nhất ở 2 đồng bằng lớn.

b. Gia súc ăn cỏ

Ý nghĩa chính của việc hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Bắc Trung Bộ? (ảnh 3)

– Tình hình phát triển và phân phối:

+ Đàn trâu: 2,9 triệu con – phân bố chủ yếu ở Trung du miền núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

+ Đàn bò 5,5 triệu con, có xu hướng tăng mạnh – Phân bố chủ yếu ở Bắc Trung Bộ, Duyên hải NTB, Tây Nguyên.

+ Khó khăn (giống gia súc, gia cầm năng suất thấp, dịch bệnh, công nghiệp chế biến sản phẩm chăn nuôi chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường khó tính …).

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Địa lý 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Bắc Trung Bộ là?

Video về Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Bắc Trung Bộ là?

Wiki về Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Bắc Trung Bộ là?

Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Bắc Trung Bộ là?

Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Bắc Trung Bộ là? -

Câu hỏi: Ý nghĩa chính của việc hình thành vùng cây công nghiệp lâu năm ở Bắc Trung Bộ?

A. sử dụng hợp lí tài nguyên đất, góp phần bảo vệ môi trường.

B. tạo công ăn việc làm, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp.

C. khai thác tốt hơn thế mạnh, tạo ra nhiều nông sản, hàng hoá

D. chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, tăng hiệu quả đầu tư.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: C. khai thác tốt hơn thế mạnh, tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp


Ý nghĩa chính của việc hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Bắc Trung Bộ là nhằm khai thác tốt hơn các thế mạnh (địa hình phân tầng, đất gò đồi trước núi phù hợp, bảo vệ đất đai), tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp hàng hoá (ví dụ: cà phê. ).

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu về sự phát triển nông nghiệp ở nước ta nhé!

1. Ngành trồng trọt

Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Bắc Trung Bộ là?

chiếm 73,5% giá trị sản lượng nông nghiệp (2005)

– Xu hướng giảm tỷ trọng giá trị sản xuất ngành trồng trọt, tăng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi.

– Trong ngành làm vườn: giảm tỷ trọng giá trị sản xuất cây lương thực và cây họ đậu; tăng tỷ trọng giá trị sản xuất của các cây công nghiệp.

→ Xu hướng tích cực với nền nông nghiệp hàng hóa.

một. Sản xuất lương thực

– Việc thúc đẩy sản xuất lương thực có tầm quan trọng đặc biệt:

+ Đảm bảo lương thực cho người dân

+ Cung cấp thức ăn chăn nuôi

+ Là nguồn hàng xuất khẩu

+ Đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp

Nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để sản xuất lương thực, thực phẩm:

+ Điều kiện tự nhiên

+ Điều kiện kinh tế – xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những khó khăn: thiên tai, sâu bệnh …

– Các xu hướng chính trong sản xuất lương thực

b. Sản xuất cây lương thực

– Vai diễn

+ Cung cấp thức ăn cho người và động vật

+ Nguồn hàng xuất khẩu…

– Có điều kiện phát triển

+ Tính chất: thổ nhưỡng, khí hậu …

+ Kinh tế – xã hội: dân số, thị trường, chính sách …

– Tình hình phát triển và phân phối

+ Rau được trồng khắp các địa phương, tập trung ở ngoại thành Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng …

+ Diện tích trồng rau cả nước trên 500.000 ha, nhiều nhất ở Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.

+ Diện tích đậu trên 200.000 ha, lớn nhất Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

c. Sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả

– Ý nghĩa của việc trồng cây công nghiệp

+ Sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước, khí hậu.

+ Sử dụng tốt hơn nguồn lao động nông nghiệp, đa dạng hoá nền nông nghiệp.

+ Tạo nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

+ Là mặt hàng xuất khẩu quan trọng.

– Có điều kiện phát triển:

+ Thuận lợi (về tự nhiên, xã hội)

+ Khó khăn (thị trường)

– Nước ta chủ yếu trồng cây công nghiệp có nguồn gốc nhiệt đới, ngoài ra còn có một số cây có nguồn gốc cận nhiệt đới.

– Cây lâu năm:

+ Có xu hướng tăng về năng suất, diện tích và sản lượng

+ Đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu sản xuất cây công nghiệp

+ Nước ta đã hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm với quy mô lớn.

+ Cây công nghiệp lâu năm chính: cà phê, cao su, hồ tiêu, dừa, chè …

– Cây công nghiệp hàng năm: mía, lạc, đậu tương, bông, đay, cói, tằm, thuốc lá …

– Cây ăn quả: chuối, cam, xoài, vải….

2. Ngành chăn nuôi.

– Vai diễn

+ Cung cấp thực phẩm cho con người

+ Nguyên liệu cho công nghiệp chế biến

+ Nguồn hàng xuất khẩu,…

+ Tỉ trọng ngành chăn nuôi còn nhỏ (so với trồng trọt) nhưng có xu hướng tăng.

Xu hướng phát triển của ngành chăn nuôi hiện nay:

+ Ngành chăn nuôi tiến mạnh lên sản xuất hàng hoá.

+ Chăn nuôi theo hình thức công nghiệp.

+ Sản phẩm không qua giết mổ (trứng, sữa) chiếm tỷ trọng ngày càng cao.

– Điều kiện phát triển ngành chăn nuôi ở nước ta:

+ Thuận lợi (cơ sở thức ăn tốt hơn, giống cải tiến, dịch vụ thú y, thị trường, con giống ..)

– Tình hình chung

+ Tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng dần đều.

+ Ngành chăn nuôi chuyển mạnh theo hướng sản xuất hàng hoá, chăn nuôi trang trại theo hình thức công nghiệp.

+ Sản phẩm chưa qua giết mổ chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi.

một. Chăn nuôi lợn và gia cầm

Ý nghĩa chính của việc hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Bắc Trung Bộ? (ảnh 2)

– Là nguồn cung cấp thịt chính, cung cấp trên 3/4 sản lượng thịt các loại.

– Tình hình phát triển: 27 triệu con lợn, 220 triệu con gia cầm (2005).

– Phân bố: nhiều nhất ở 2 đồng bằng lớn.

b. Gia súc ăn cỏ

Ý nghĩa chính của việc hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Bắc Trung Bộ? (ảnh 3)

– Tình hình phát triển và phân phối:

+ Đàn trâu: 2,9 triệu con – phân bố chủ yếu ở Trung du miền núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

+ Đàn bò 5,5 triệu con, có xu hướng tăng mạnh – Phân bố chủ yếu ở Bắc Trung Bộ, Duyên hải NTB, Tây Nguyên.

+ Khó khăn (giống gia súc, gia cầm năng suất thấp, dịch bệnh, công nghiệp chế biến sản phẩm chăn nuôi chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường khó tính …).

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Địa lý 12

 

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Ý nghĩa chính của việc hình thành vùng cây công nghiệp lâu năm ở Bắc Trung Bộ?

A. sử dụng hợp lí tài nguyên đất, góp phần bảo vệ môi trường.

B. tạo công ăn việc làm, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp.

C. khai thác tốt hơn thế mạnh, tạo ra nhiều nông sản, hàng hoá

D. chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, tăng hiệu quả đầu tư.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: C. khai thác tốt hơn thế mạnh, tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp


Ý nghĩa chính của việc hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Bắc Trung Bộ là nhằm khai thác tốt hơn các thế mạnh (địa hình phân tầng, đất gò đồi trước núi phù hợp, bảo vệ đất đai), tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp hàng hoá (ví dụ: cà phê. ).

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu về sự phát triển nông nghiệp ở nước ta nhé!

1. Ngành trồng trọt

Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Bắc Trung Bộ là?

chiếm 73,5% giá trị sản lượng nông nghiệp (2005)

– Xu hướng giảm tỷ trọng giá trị sản xuất ngành trồng trọt, tăng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi.

– Trong ngành làm vườn: giảm tỷ trọng giá trị sản xuất cây lương thực và cây họ đậu; tăng tỷ trọng giá trị sản xuất của các cây công nghiệp.

→ Xu hướng tích cực với nền nông nghiệp hàng hóa.

một. Sản xuất lương thực

– Việc thúc đẩy sản xuất lương thực có tầm quan trọng đặc biệt:

+ Đảm bảo lương thực cho người dân

+ Cung cấp thức ăn chăn nuôi

+ Là nguồn hàng xuất khẩu

+ Đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp

Nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để sản xuất lương thực, thực phẩm:

+ Điều kiện tự nhiên

+ Điều kiện kinh tế – xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những khó khăn: thiên tai, sâu bệnh …

– Các xu hướng chính trong sản xuất lương thực

b. Sản xuất cây lương thực

– Vai diễn

+ Cung cấp thức ăn cho người và động vật

+ Nguồn hàng xuất khẩu…

– Có điều kiện phát triển

+ Tính chất: thổ nhưỡng, khí hậu …

+ Kinh tế – xã hội: dân số, thị trường, chính sách …

– Tình hình phát triển và phân phối

+ Rau được trồng khắp các địa phương, tập trung ở ngoại thành Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng …

+ Diện tích trồng rau cả nước trên 500.000 ha, nhiều nhất ở Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.

+ Diện tích đậu trên 200.000 ha, lớn nhất Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

c. Sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả

– Ý nghĩa của việc trồng cây công nghiệp

+ Sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước, khí hậu.

+ Sử dụng tốt hơn nguồn lao động nông nghiệp, đa dạng hoá nền nông nghiệp.

+ Tạo nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

+ Là mặt hàng xuất khẩu quan trọng.

– Có điều kiện phát triển:

+ Thuận lợi (về tự nhiên, xã hội)

+ Khó khăn (thị trường)

– Nước ta chủ yếu trồng cây công nghiệp có nguồn gốc nhiệt đới, ngoài ra còn có một số cây có nguồn gốc cận nhiệt đới.

– Cây lâu năm:

+ Có xu hướng tăng về năng suất, diện tích và sản lượng

+ Đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu sản xuất cây công nghiệp

+ Nước ta đã hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm với quy mô lớn.

+ Cây công nghiệp lâu năm chính: cà phê, cao su, hồ tiêu, dừa, chè …

– Cây công nghiệp hàng năm: mía, lạc, đậu tương, bông, đay, cói, tằm, thuốc lá …

– Cây ăn quả: chuối, cam, xoài, vải….

2. Ngành chăn nuôi.

– Vai diễn

+ Cung cấp thực phẩm cho con người

+ Nguyên liệu cho công nghiệp chế biến

+ Nguồn hàng xuất khẩu,…

+ Tỉ trọng ngành chăn nuôi còn nhỏ (so với trồng trọt) nhưng có xu hướng tăng.

Xu hướng phát triển của ngành chăn nuôi hiện nay:

+ Ngành chăn nuôi tiến mạnh lên sản xuất hàng hoá.

+ Chăn nuôi theo hình thức công nghiệp.

+ Sản phẩm không qua giết mổ (trứng, sữa) chiếm tỷ trọng ngày càng cao.

– Điều kiện phát triển ngành chăn nuôi ở nước ta:

+ Thuận lợi (cơ sở thức ăn tốt hơn, giống cải tiến, dịch vụ thú y, thị trường, con giống ..)

– Tình hình chung

+ Tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng dần đều.

+ Ngành chăn nuôi chuyển mạnh theo hướng sản xuất hàng hoá, chăn nuôi trang trại theo hình thức công nghiệp.

+ Sản phẩm chưa qua giết mổ chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi.

một. Chăn nuôi lợn và gia cầm

Ý nghĩa chính của việc hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Bắc Trung Bộ? (ảnh 2)

– Là nguồn cung cấp thịt chính, cung cấp trên 3/4 sản lượng thịt các loại.

– Tình hình phát triển: 27 triệu con lợn, 220 triệu con gia cầm (2005).

– Phân bố: nhiều nhất ở 2 đồng bằng lớn.

b. Gia súc ăn cỏ

Ý nghĩa chính của việc hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Bắc Trung Bộ? (ảnh 3)

– Tình hình phát triển và phân phối:

+ Đàn trâu: 2,9 triệu con – phân bố chủ yếu ở Trung du miền núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

+ Đàn bò 5,5 triệu con, có xu hướng tăng mạnh – Phân bố chủ yếu ở Bắc Trung Bộ, Duyên hải NTB, Tây Nguyên.

+ Khó khăn (giống gia súc, gia cầm năng suất thấp, dịch bệnh, công nghiệp chế biến sản phẩm chăn nuôi chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường khó tính …).

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Địa lý 12

Bạn thấy bài viết Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Bắc Trung Bộ là? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Bắc Trung Bộ là? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#nghĩa #chủ #yếu #của #việc #hình #thành #vùng #chuyên #canh #cây #công #nghiệp #lâu #năm #ở #Bắc #Trung #Bộ #là

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button